Logo
Български Антифашистки Съюз
Областен и Общински Съвети - Русе
 
 


 
 

БАС - лого

 

>“Километричен камък” в развитието на нашата графика

>„Той принадлежеше на цялото славянско семейство..."

>Черти към портрета на Димитров

>2 книги за Георги Димитров
Издателство '2013 година.

>"Ето един герой!"
Есе

>Законът за защита на нацията и расистките разпоредби
Архивите свидетелстват .Евреите в Русе - в строя на героите

>Размисли

>Георги Димитров - знаме в антифашистката борба

>И любов, и почит, и дълг...

>Една звезда угасна в планината

 

 

 

 

 

 

 Биография