Logo
Български Антифашистки Съюз
Областен и Общински Съвети - Русе


Брояч на посещенията

 

 

 

 

ЕЖЕГОДНИ МЕЖДУНАРОДНИ ДНИ

ООН

27 Януари
“Възпоминателен ден за холокоста”
"Holocaust Memorial Day"
www.holocaustmemorialday.gov.uk
01
Март
“Международен ден на цветнокожите жени”
"International Women of Colour Day"
www.womenofcolorday.com
08
Март
“Международен ден за правата на жените”
"International Day for Women's Rights"
www.un.org/ecosocdev/geninfo/women/
womday97.htm
15
Март
“Международен ден против полицейското
насилие”
"International Day Against Police Brutality"
www.mojuk.org.uk/2003/brutality.html
21
Март
“Международен ден против всички форми на
расова дискриминация”
"International Day for the Elimination of all
Forms of Racial Discrimination"
www.unitedagainstracism.org
08
Април
“Национален ден на ромите”
"Roma Nation Day"
www.romnews.com, www.alertnet.org/theevents/diary/604416.htm
25 Май – 01 Юни
“ Седмица за солидарност с народите от
всички колониални територии за борба за
свобода, независимост и човешки права”
"Week of Solidarity With the Peoples of All
Colonial Territories Fighting for Freedom, Independence and Human Rights"
20
Юни
“Международен ден на бежанците”
"International Refugee Day"
www.unhcr.ch, www.unitedagainstracism.org
09
Август
“Международен ден на коренното население
на света”
"International Day of the World's
Indigenous People"
www.un.org/depts/dhl/indigenous/index.html
09 Ноември
“Международен ден на борбата против
фашизма и антисемитизма”
"International Day Against Fascism and Anti-Semitism"
www.unitedagainstracism.org
16 Ноември
“Международен ден за толерантност”
"International Day for Tolerance"
www.unesco.org/tolerance/teneng.htm
25 Ноември
“Международен ден за елиминиране на
насилието срещу жените”
"International Day for the Elimination of Violence Against Women"
www.un.org/depts/dhl/violence/
02 Декември
“Международен ден за премахване на
робството”
"International Day for the Abolition of Slavery"
www.un.org/dept/dhl/slavery
03 Декември
“Международен ден на хората с физически недостатъци”
"International Day of Disabled People"
www.eddp.edf-feph.org
10 Декември
“Международен ден за човешки права”
"International Human Rights Day"
www.unhcr.ch
18 Декември
“Международен ден на емигрантите”
"International Migrants Day"
www.december18.net