любопитно

Афоризми

 

Афоризъм (гр.) – мисъл, изразена в пределно кратка, лаконична форма

 

 

Даже когато народът отстъпва, той се стреми към идеали – и вярва в някакво „напред”. – Ф. Ницше

 

Народните маси са по-мъдри и по-постоянни от владетеля – Н. Макиавели.

 

Народът може да бъде принуден към послушание, но не може да бъде принуден към знание. – Конфуций

 

Може да лъжеш част от народа през цялото време, и целия народ известно време, но не можеш да лъжеш целия народ през цялото време. – А. Линкълн

 

До тогава докато хората не се вслушват в здравия разум на природата, те ща бъдат принудени да се подчиняват или на диктатора, или на мнението на народа. – В. Швебел

 

От два съседни народа този, който притежава по-здрав смисъл, винаги рано или късно ще вземе връх над този, който притежава само един ум. – П. Буаст

 

Крайната бедност на народа почти винаги е резултат на престъпление на неговите вождове. П. Буаст

 

Благосъстоянието на държавата осигуряват не тези пари, които тя ежегодно отпуска на чиновниците, а тези, които тя ежегодно оставя в джобовете на гражданите. И. Етвеш

 

Хуморът – украшение на нацията…Докато сме способни да се шегуваме, оставаме велик народ! – С. Довлатов

 

Трябва да заставиш народа да се ужаси от самия себе си, за да му вдъхнеш храброст. – К. Маркс

 

Най-образованите народи са също така склонни към варварство, както най-добре полираното желязо е склонно към корозия. – А. Риварол

 

Може да забраниш на народа да се учи, но да го заставиш да се разучи не можеш. – Л. Берне

 

Народ, който може да бъде спасен само от един-единствен човек, заслужава камшик. – И. Зейме

 

Да доведеш варварски народ до висша степен на могъщество е по-леко, отколкото да изведеш от състояние на дрямка просветен народ. – Д. Дидро

 

Народът не може и не е длъжен да живее с далечна цел, тъй като далечната цел служи за оправдание на най-близкото мошеничество. – Ф. Искандер

 

Отделните личности могат да се разложат морално, народът – никога. Ю. Фучик

 

Народ, поробил друг народ, кове своята собствена верига. – К. Маркс

 

Не може да бъде свободен народ, угнетяващият други народи. Силата, необходима му за потискане на другите народи, в края на краищата  винаги се обръща против самия него. – Ф. Енгелс

 

Там, където великите мъдреци имат власт, поданиците не забелязват тяхното съществуване. Там където властват невелики мъдреци, народът е привързан към тях и ги хвали. Там, където властват още по-малки мъдреци, народът се бои от тях, а там, където са още по-малки, народът ги презира. – Лао-цзи

 

Неравенството по естествен начин довежда до забогатяване на висшата класа, опошляването на средната и озверяването на нисшата. – М. Арнолд

 

Величието на народа не се измерва с неговата численост, както величието на човека не се измерва с неговия ръст; за единствена мярка служи неговото умствено развитие и неговото нравствено ниво. – В. Юго

 

В старо време най-богати страни са били тези, природата на които е била най-благодатна; сега най-богати страни са тези, в които човекът е най-деен. – Г. Бокъл

 

Не моретата разделят народите, а невежеството, не различните езици, а враждебните отношения. – Д. Рескин

 

В края на краищата, народите са такива, каквито са ги направили правителствата им. – Г. Рейнъл

 

Нравствеността на народите зависи от уважението йъм жените. – В. Хумболт

 

Историята на народите е скала на човешките бедствия, отметките върху която се обозначават от революциите. – В. Шатобриан

 

Характерът на народа не можеш да узнаеш от неговите висши слоеве, по неговите джентълмени и лейди, - тях вие ще ги намерите навсякъде, а те навсякъде са едни и същи. - С. Смайлс

 

Народът може да има една душа, едно сърце, едни гърди, които той ще изложи на опасност, но бедата е , ако той има само един мозък. - С. Лец

 

Има два рода варварство: едното се предшества от вековна просвета, другото следва след нея. – Б. Констан

 

Хората негодуват на несправедливостта на себеподобните си повече, отколкото на насилието своите властелини. – Фукидид

 

Мерилото за народа не е това какъвто е той, а това, което той счита за прекрасно и истинско. – Ф. Достоевски

 

Народ, зависещ от волята на един човек, не може да се съхрани и не заслужава това, - Р. Шеридан

 

Там, където вождовете винаги говорят от името на народа, на народа се налага да мълчи. – Г. Лауб

 

Небето ражда простолюдието не за властващи, то издига на престола властелин за простолюдието. – Сюн-цзи

 

Във всяка епоха най-злостните представители на човешкия род следва да се търсят сред народните вождове. – Т. Маколей

 

Народите, възпитани в свобода и привикнали сами да я създават, считат всеки друг начин на управление за противоестествен и чудовищен. Тези, които са привикнали към монархия, постъпват съвсем иначе. И какъвто и удобен случай към изменение на държавния порядък да им предостави съдбата, те даже и тогава, когато с най голям труд са се отървали от който и да е непоносим господар, бързат да поставят  на негово място друг, тъй като не могат да се решат да ненавиждат поробването. – М. Монтен

 

Какъвто е господарят, такъв е и слугата. – Петроний

 

Мъката на народите е, че се покоряват на времето, вместо да му заповядват. - Л. Берне

 

Управителят може да се сравни с лодка, а народът -  с вода: водата може да носи лодката, а може и да я обърне. – Сюн-цзи

 

Народ, който в семейния живот не търпи несправедливостта, няма да я върши и в обществения живот. – И. Зейме

 

В душата на всеки човек се намира миниатюрен портрет на неговия народ. – Г. Фрейтаг

 

Народите – това не са обкръжение на стените на обществото, а хармонично съгласувани между себе си асоциации. – Д. Лихачов 

 

Едно от съществените препятствия за развитие на човешкия род следва да се счита това, че хората слушат не този, който е по-умен от другите, а този, който говори по-високо от всички други. – А. Шопенхауер

 

 
Последно обновяване


Брояч на посещенията
Контакти: bas-os@bas-bg.org