Дати и събития
  

 

 

 

Меню

1 ноември
Ден на Народните будители

 

«Един народ, който има съзнание, култура, писменост, наука, непременно ще има светла и трайна бъднина!»

Васил Друмев

 

Роден край

Как трудно живеем...! Така е!
Така е!!!
Но нужно е всеки добре да го знае
отде е дошъл и отде се е пръкнал,
къде зазорил е, къде е замръквал
и даже — да бъде далеч, във чужбина —
да помни дедите си, свойта Родина,
която — за всеки от нас е една —
най-милата, слънчева Родна страна!
Макар... Днес която е бедна и слаба,
в която не стига за всекиго хляба
и вместо "добрутро", във китната утрин -
говорим за данъци, парно, за мутри...
О, Боже... Ний нямаме повече сили —
да слушаме вечно, кого как убили,
да гледаме тук, как Страната на розите —
превръща се бавно в страна на склерозите,
слугински третират я сили могъщи
и ний си отиваме... Ала не в къщи...
В делата ти, Боже, май има авария...!
В какво си превърнал ТИ днеска България?
Или —както гледаш отгоре нещата —
завиждаш, че Раят е ТЯ на земята,
а твоят — за който ни толкоз хортуват —
пред Нея не чини, дори грош не струва...!
България крее, и мре, запустява...
А беше тя мощна, велика държава!
Сега тук изчезваме. Губим се, мреме!
A бяхме и храбро, и доблестно племе...!
Бил българин Господ, ей-там, в небесата...
Но тук е България! Тук, на Земята!
И вярвам — дори на Съдбата напук —
до веки-веков ще пребъдеме тук,
защото у всеки, в Балкана роден —
безсмъртен е гордият, български ген!
И ден ще настъпи — светът ще се чуди
когато възкръстне и пак се пробуди
България — нашият, родният край —
цветущ и прекрасен, земя — като рай.

Светлозар Гечев

  Първи ноември е общобългарски празник на историческата памет и на националното ни самочувствие, отстоявано година след година през вековете на робство, насилия и народни страдания — дело на стотици и хиляди знайни и незнайни българи - книжовници, наставници и просветители, вдъхнали в мрака на чуждото потисничество вяра в собствените сили на народа по пътя към историческото възстановяване на българската държавност.

Денят на народните будители възниква в трудното време на душевна разруха след Първата световна война. За българското общество е рухнал възрожденският идеал. За мнозина е ясна реалната заплаха от разпадане на националната ни ценностна система. В такъв момент българите избират опита на своето общество. Те се вглеждат към най-светлите имена на българското духовно минало. Търсят съприкосновение с онези, които в трудно и безперспективно време с мощта на своята мисъл са връщали равновесието и духовната стабилност на българите.Иван Рилски
Иван Рилски

Приемат 1 ноември — денят на светецаза нов, но всъщност добре познат празник.
Това се случва на
13 декември 1922 г., когато 19-то Обикновено Народно събрание приема Закон за допълнение на Закона за празниците. Предложението за тази промяна е направено от Правителството на Александър Стамболийски
на 31 октомври 1922 г. Инициатор на промяната е тогавашният министър на народното просвещение Стоян Омарчевски.

Министърът на просветата Стоян Омарчевски чете поздравителен адрес до Юбиляра Иван Вазов

От ляво на дясно: Ст. Станимиров, Ал. Радославов, Дим. Лазов, проф. Беньо Цонев, Ив. Вазов, проф. Любомир Милетич, д-р Михаил Арнаудов, д-р Фил. Манолов, Стоян Омарчевски, Христо Цанков - Дерижан, проф. Иван Георгов, Стилян Чилингиров, Адриана Будевска, Елена Снежина.

«Нека Денят на св. Йоан Рилски да се превърне в Ден на народните будители, в празник на големите българи, за да събуди у младите здрав смисъл за съществуването и интерес към дейците на миналото ни.»
За него и за правителството, на което принадлежи, въвеждането на новия празник се налага поради следните мотиви:


«Допреди войната образованието и възпитанието в нашите училища бе насочено към едно планомерно и системно развитие всред учащата се младеж на национални и отечествени добродетели, от една страна, и на граждански и културни, от друга. Любов и почит към старинно българското, благоговение пред дейците и строителите на нашето национално верую, старание и съревнование към доброто и хубавото, увлечение към идеалното — бяха мили, симпатични явления, които със своята същност трогваха и правеха живота приятен, съдържателен и високо осмислен. Тия добродетели, насаждани в душите на поколения в продължение на цели десетилетия, бидоха разклатени от отрицателните резултати на войната, преди всичко в самото общество, а оттам — и отражението на отрицателните прояви всред учащата се младеж. Последната се увлече по всекидневното, забавителното и лекото в живота; волност, безгрижие и лекомислие обладаха душите им и лека-полека тя се отдалечи от ценното и същественото в живота и миналото. А в полумрака на нашето минало се откриват големите фигури на редица велики българи, които с необикновеното увлечение и с една завидна самопожертвователност са служили на своя народ; които не са пожалили ни сила, ни младост, за да положат основите на нашия културен и политически живот. От Паисия насам до наши дни се редят светлите и лъчезарни образи на големи културно-обществени дейци, далечни и близки строители на съвременна България.»

Първи ноември е денят, в който България се покланя пред великия благослов на своите будители. Пред ония достойни нeйни синове, които изковаха от словото най-мощното оръжие и превърнаха спомена от славното минало на Отечeството в идеал и съдба на цял един народ. Днешна България е тържество на този идеал, а народът ни е издигнал в култ тяхната жертвеност пред олтара на родината. И е създал един прекрасен празник — 1 ноември — Ден на народните будители, за да светлее в националната памет жаравата от образи на творци и крепители на българската вселена.

Сред най-популярните български народни будители са Свети Паисий Хилендарски, Иван Вазов, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, Матей Граматик Свети Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Левски Христо Ботев, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов Деан Тодоров (мощния), Теодор Чубуров (горския) и много други.

Да се поклоним пред тях ! И да им благодарим, защото те възвестиха пред света, че в българската просвета и култура светлеят едни от най-древните пластове на човешката цивилизация.

Честит празник на всички българи!

 

 

 
Последно обновяване


Брояч на посещенията
Контакти: bas-os@bas-bg.org