Хора и събития

Провокиращи илюстрации,

описващи днешната реалност

Полският илюстратор Павел Кучински (Pawel Kuczynski) умело използва сатира, за да обрисува днешната социална, политическа и културна реалност. На пръв поглед неговите илюстрации може да изглеждат смешни, но когато се вгледаме в тях отблизо, те носят дълбок смисъл и действително показват някои сериозни проблеми на днешния свят.

Политическите манипулации и лицемерие, увреждането на околната среда, икономическото неравенство са малка част от несправедливостите, пред които е изправено човечеството. Неговите мрачни и силно сатирични творби са перфектен пример за изкуство, което говори красноречиво и отправя послания.

 

Чрез сатира Павел Кучински обрисува днешната социална, политическа и културна реалност
Илюстрациите му носят дълбок смисъл и показват някои сериозни проблеми на днешния свят
Перфектен пример за изкуство, което говори красноречиво и отправя послания

Източник: http://highviewart.com/articles/view/993