Министър - председателите на България
Тодор Бурмов

1834-1906

Тодор Стоянов Бурмов
5 юли 1879 – 24 ноември 1879
Климент  1841-1901
Васил Друмев
(Климент Търновски)
24 ноември 1879 - 24 март 1880
Драган Цанков
1828-1911
Драган Кириаков Цанков

24 март 1880 - 28 ноември 1880
Петко Каравелов
1840-1903
Петко Стойчев Каравелов
28 ноември 1880 - 27 април 1881
Йохан Ернрот
1833- 1913
Йохан Казимир Ернрот
27 април 1881 - 1 юли 1881
Леонид Соболев
1844-1913
Леонид Николаевич Соболев
23 юни 1882 - 7 септември 1883
Драган Цанков
1828-1911
Драган Кириаков Цанков
7 септември 1883 - 29 юни 1884
Васил Друмев
1841-1901
Васил Друмев
(Климент Търновски)
9 август 1886 - 12 август 1886
Петко Каравелов
1843-1903
Петко Стойчев Каравелов
29 юни 1884 – 9 август 1886
12 август 1886 - 16 август 1886
Васил радославов
1854-1929
Васил Христов Радославов
16 август 1886. - 28 юни 1887
Константин Стоилов
1853-1901
Константин Стоилов Константинов
28 юни 1887 - 20 август 1887
Стефан Стамболов
1854-1895
Стефан Николов Стамболов
20 август 1887 - 19 май 1894
Константин Стоилов
1853-1901
Константин Стоилов Константинов
19 май 1894 - 18 януари 1899
Димитър Греков
1847-1901
Димитър Панайотов Греков
18 януари 1899 - 1 октомври 1899
Тодор Иванчов
1858-1906
Тодор Иванчов
1 октомври 1899 - 12 януари 1901
Рачо Петров
1861-1942
Рачо Петров Стоянов
12 януари 1901 - 20 февруари 1901
Петко Каравелов
1840-1903
Петко Стойчев Каравелов
20 февруари 1901-22 декември 1901
Стоян Данев
1858-1949
Стоян Петров Данев
22 декември 1901 - 6 май 1903
Рачо Петров
1861-1906
Рачо Петров Стоянов
6 май 1903 - 23 октомври 1906
Димитър Петков
1856-1907
Димитър Николов Петков
23 октомври 1906. - 26 февруари 1907
Димитър Станчов
1863-1940
Димитър Яни Станчов
27 февруари 1907 - 3 март 1907
Петър Гудев
1863-1932
Петър Тодоров Гудев
3 март 1907 - 16 януари 1908
Александър Малинов
1867-1938
Александър Павлов Малинов
16 януари 1908 - 16 март 1911
Иван Гешов
1849-1924
Иван Евстратиев Гешов
16 март 1911. - 1 юни 1913
Стоян Данев
1858-1949
Стоян Петров Данев
1 юни 1913 - 4 юли 1913
Васил Радославов
1854-1929
Васил Христов Радославов
4 юли 1913 – 20 декември 1913
23 декември 1913 – 21 юни 1918
Александър Малинов
1867-1938
Александър Павлов Малинов
21 юни 1918 - 27 ноември 1918
Теодор Теодоров
1858-1924
Теодор Иванов Теодоров
28 ноември 1918. - 6 октомври 1919
Александър Стамболийски
1879-1923
Александър Стоименов Стамболийски

7 октомври 1919 - 9 юни 1923

Александър Цанков
1879-1959

Александър Цолов Цанков

9 юни 1923 - 4 януари 1926
Андрей Ляпчев
1866-1933

Андрей Тасев Ляпчев

4 януари 1926 - 29 юни 1931
Александър Малинов
1867-1938

Александър Павлов Малинов

29 юни 1931. - 12 октомври 1931
Никола Мушанов
1872-1951

Никола Стойков Мушанов

12 октомври 1931. - 19 май 1934
Кимон Георгиев
1882-1969

Кимон Стоянов Георгиев

19 май 1934 г. - 22 януари 1935 г.

Пенчо Златев
1881-1948

Пенчо Иванов Златев

22 януари 1935 - 21 април 1935
Андрей Тошев
1867-1944

Андрей Славов Тошев

21 април 1935 - 23 ноември 1935

Георги Кьосеиванов
1884-1960

Георги Иванов Кьосеиванов

23 ноември 1935 - 16 февруари 1940

Богдан Филов
1883-1945
Богдан Димитров Филов

16 февруари 1940 - 14 септември 1943

Добри Божилов
1884-1945

Добри Божилов Хаджиянакиев

14 септември 1943 - 1 юни 1944

Иван Багрянов
1891-1945

Иван Иванов Багрянов

1 юни 1944 - 2 септември 1944
Константин Муравиев
1893-1965

Константин Владов Муравиев

2 септември 1944 - 9 септември 1944

Кимон Георгиев
1882-1969

Кимон Стоянов Георгиев

9 септември 1944 - 23 ноември 1946

Георги Димитров
1882-1949

Георги Михайлов Димитров

23 ноември 1946 - 2 юли 1949
Васил Коларов
1877-1950

Васил Петров Коларов

20 юли 1949 - 23 януари 1950
Вълко Червенков
1900-1980

Вълко Велков Червенков

3 февруари 1950 - 18 април 1956
Антон Югов
1904-1991

Антон Танев Югов

18 април 1956 - 27 ноември 1962
Тодор Живков
1911-1998

Тодор Христов Живков

27 ноември 1962. - 9 юли 1971
Станко Тодоров
1920-1996

Станко Тодоров Георгиев

9 юли 1971 - 18 юни 1981
Гриша Филипов
1919-1994

Гриша Станчев Филипов

18 юни 1981 - 24 март 1986
Георги Атанасов
1933

Георги Иванов Атанасов

24 март 1986 - 3 февруари 1990
Андрей Луканов
1938-1996

Андрей Карлов Луканов

8 февруари 1990. - 19 декември 1990

Димитър Попов
1927

Димитър Илиев Попов

20 декември 1990. - 7 ноември 1991

Филип Димитров
1955

Филип Димитров Димитров

8 ноември 1991 - 29 декември 1992

Любен Беров
1925

Любен Борисов Беров

30 декември 1992 - 17 октомври 1994

Ренета Инджова
1953

Ренета Иванова Инджова

17 октомври 1994 - 24 януари 1995
Жан Виденов
1959

Жан Василев Виденов

25 януари 1995 - 11 февруари 1997

Стефан Софиянски
1951

Стефан Антонов Софиянски

12 февруари 1997 - 20 май 1997
Иван Костов
1949

Иван Йорданов Костов

21 май 1997 - 24 юли 2001

Симеон Сакскобургготски
1937

Симеон Бор. Сакскобургготски

24 юли 2001- 17 юли 2005

1966
Сергей Димитров Станишев
16 август 2005 - 27 юли 2009

1959
Бойко Методиев Борисов
27 юли 2009 - 13 март 2013

1960
Марин Райков Николов
13 март 2013 - 21 май 2013

1960
Пламен Василев Орешарски
29 май 2013