БАС

Български Антифашистки Съюз

БАС - Русе

                          

Чърчил

Чърчил — планирал бомбардирането на лондонските евреи

Министър-председателят на Великобритания Уинстън Чърчил през 1944 година преднамерено «пренасочил» авиоударите на немските момбардировачи срещу еврейските квартали на Лондон.

Отчет на британските разузнавателни служби MI-6, извадки от който привежда американският аналитик Джозеф Фара в своя бюлетин, твърди, че, разбирайки невъзможността да се защити столицата от бомбардировките, Чърчил взел решение да използва двойния агент да пренасочи удара. Съгласно архивните документи, Чърчил отлично разбирал необходимостта да пожертва Уест-Ендом. Впоследствие самият той си спомнил, че кралицата била толкова впечатлена от неговото решение, че го нарекла «пример за лична храброст».

Съгласно отчета, на 14 юни 1944 година Чърчил провел екстрено съвещание със своите съветници, в това число и с Джон Сесил Мастерман, който отговарял за работата с агентурата в лагера на врага. Според указанията на министър-председателя, агентите трябвало да изместят удара от центъра на Лондон, предавайки на нацистите други координати за нанасяне на удара. По-късно Мастерман ще каже, че това е било едно от най-трудните решения, което Чърчил е вземал.

За да обяснят на немските офицери целесъобразността от атаката върху отдалечени райони, било решено да пожертват източните покрайнини, където живеели предимно евреи.

В обнародваните за първи път архивни документи на разузнаването се съдържат отчети на агентите, в това число на Енди Чапмън, на който била възложено отговорното задание.

Коробейник (кодово има Чапмън) споменава, че на 1 юли започнал да предава на своята връзка в Абвера утвърдените от британското ръководство координати, под предлог, че бомбардировките не достигат целите. Той подчертал, че лъжата – станала триумф на стратегията на Великобритания, позволила да се запазят хиляди живота.

В резултат на бомбардирането на Лондон са загинали 6 184 човека.


По: http://mignews.com

Превод: М.Кръстев