БАС лого Начало Новини Ръководни органи БАС Печат Карта на сайта
БАС лого
 

 

Н

Надежност на источниците на информация за провеждане на мониторинг
(Reliability of source material for purposes of monitoring)
Наказание (Punishment)
Народ (People)
Нарушение (Violation)
Нарушение на правата на лична неприкосновеност
(Violation of the right to personal security)
Нарушение на правата на лична свобода
(Violation of the right to personal freedom)
Нарушение на правата на човека: класификация
(Human rights violations: classification)
Нарушения на правата на човека: основни причини (Human rights violations: root causes)
Насилие (Violence)
Нахлуване (Invasion)
Национализъм (Nationalism)
Нация (Nation)
Неграмотност (Illiteracy)
Ненасилствен протест; акция на гражданско неподчинение
(Non-violent protest)
Неотнимаеми права (Inalienable rights)
Неправомерен арест (Arbitrary arrest)
Нетрадиционни приоми на водене на война
(Unconventional warfare)
Неумаляеми права (Non-derogatory rights)
Норма (Norm)