Български Антифашистки Съюз
Български Антифашистки Съюз
Областен и Общински съвети - Русе
 

 

Някога хората бяха носители и на морални ценности. За добрите и честни обикновени хора и сега е валидна сентенцията
“Скромността краси човека” .
Ето какво пише за скромността, за честността на
Г. Димитров началникът на неговата охрана П. Игнатов:
“Димитров нито веднъж не пожела някаква вещ, нито еди път не издаде заповед да му се осигури такава и такава квартира, да се сложат такива и такива килими.”
Само, че този вид хора останаха много малко, а след управляващите ни, сигурно не се намират такива.
Задаваме си въпроса :
“Има ли сред нашите ръководители от последните години някой да се е отказал от благините на властта?”.

 

Из книгата
“Сърце за всички”
от Петър Игнатов ,
началник на личната охрана на Георги Димитров

Г.Димитров-П.Игнатов“...Здравето му се беше влошило. Той взе по-често да се разхожда из парка и не знам по внушение на лекарите ли, или по лично желание, но веднъж сподели пред нас, че би се радвал, ако в някой ъгъл на двореца “Враня” се направи малко басейнче с душ и някаква кабина около него.
Забучаха камиони. Разчертаха се планове. Много цимент и пясък се докара във “Враня”, започна се едно такова строителство...Георги Димитров се прибираше много късно.


Георги Димитров и Петър Игнатов

А вечерите, колкото и да бяха ясни – какво можеш да видиш: купчини дъски, пясък, цимент.
Басейнът беше готов. Съобщихме това на Димитров. Той се върна този ден по-рано, преоблече се и се насочи към това, което беше пожелал. Като го видя, лека сянка мина през лицето му. Хвана се за челото, погледна към мен, погледна към бай Ранчо Кеменчеджиев* и неопределено запита: “Тук ли ще се провежда олимпийското първенство по плуване?”
До последния си ден преди да замине за Барвиха, той не стъпи в този басейн...”

*Домакин на “Враня"